سقف متحرک استخر در بابلسر

سقف متحرک استخر دو طرف بازشو

مناسب فَضاهایی که طول استخر بالای ۱۰‌متر می باشد و نمیتوان حجم سازه را در یک سمت استخر جمع کرد.

مکان: بابلسر (ویلای شخصی)

سازه مارکت پشتیبانی