پروژه ها

ژانویه 1, 2022

پروژه سقف مجموعه آکوا سلیمانیه عراق

سقف متحرک پارچه ای اجرای سقف متحرک پارچه ای در مجموعه آکوا پارک فضای پوشش 170 متر مربع مکان: شهر سلیمانیه، کشور عراق
ژانویه 2, 2022

پروژه سقف نمایشگاه خودرو کیش

سقف متحرک پارچه ای اجرای سقف متحرک پارچه ای در نمایشگاه خودرو کالسکه رویایی فضای پوشش 140 متر مربع مکان: جزیره کیش
ژانویه 3, 2022

پروژه هتل اسپادانا اصفهان

پروژه اجرایی هتل اسپادانا فضای پوشش 130 متر مربع مکان: شهر اصفهان
ژانویه 4, 2022

پروژه سینما ساحل اصفهان

سقف متحرک اجرای سقف متحرک سینمای روباز مکان: سینما ساحل، شهر اصفهان
سازه مارکت پشتیبانی